Ik ik de taxateur met wie ik meeliep

Ik ben tijdens die twee dagen
bij vijf taxaties op locatie aanwezig geweest. Deze taxaties moesten
bijvoorbeeld gebeuren vanwege bedrijfsbeëindiging of het vaststellen van de
huurwaarde. Ik vond het interessant om hierbij aanwezig te zijn geweest. Op
deze manier kom je in aanraking met mensen binnen de Belastingdienst die
eigenlijk niks met belasting doen, de taxateurs hadden ook geen kennis nodig
van de fiscaliteit, wat ook bleek uit het feit dat ik de taxateur met wie ik
meeliep nog op een aantal fiscaal gerelateerde zaken kon attenderen. Daarnaast
vond ik het fijn om mee geweest te zijn omdat ik hierna misschien nog een
taxateursopleiding wil volgen.

Daarnaast ben ik uiteraard
bezig geweest met dit leerdoel door mijn onderzoek. Waarin ik een aanbeveling
deed aan de Belastingdienst hoe mensen die een nog niet ingegaan pensioen
hebben alsnog kiezen voor afkoop of omzetting. Ik heb dit advies op een
eenvoudige en leesbare manier proberen te schrijven, zodat je niet persé een
pensioenspecialist hoeft te zijn om het te begrijpen. Vanuit de Hanzehogeschool
is ons ook meegegeven dat het vaak beter is om eenvoudig te schrijven.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Twee keer kwam ik tijdens de
stage in aanraking met de Engelse taal. Uiteraard tijdens het schrijven van
mijn samenvatting voor mijn onderzoek. De andere keer was toen ik een
Engelstalige brief heb moeten corrigeren voor een collega. Op deze manier was ik
indirect betrokken bij contact met een klant.

Wat ik ook heb geleerd tijdens
mijn stage, is dat niet alleen de communicatie zelf heel belangrijk is, maar
ook de vastlegging daarvan. Op deze manier kon je bijvoorbeeld bekijken wat er
in het verleden is besproken, dit kan heel belangrijk zijn voor de toekomst. Ik
moest bijvoorbeeld een VPB-aangifte behandelen met als belangrijkste
aandachtspunt: een vaste inrichting in het buitenland. Voor mij was het heel
handig dat ik bij aangiften van vorige jaren kon bekijken wat er toentertijd
over is geschreven. Daarnaast bleek er een keer vooroverleg over deze situatie
te hebben plaatsgevonden, wat het behandelen van mijn aangifte eenvoudiger
maakte, omdat hier een kort verslag van was geschreven.  Dit is nog maar één voorbeeld waaruit blijkt
dat het goed is om verslag te doen van de communicatie die je hebt gehad in het
verleden. Zelf had ik vaak moeite om mijn eigen vastlegging goed te doen. De
vastlegging was vaak te summier en af en toe vulde ik het systeem ook te laat.
Dit kwam ook mede door het feit dat ik eerst mijn eigen bevindingen wilde
bespreken met een VPB-specialist, voordat ik alles vastlegde. Ik heb af en toe
ook feedback gehad op mijn vastlegging en vooral dat het te summier was. Ik heb
daarna mijn best gedaan om dit te verbeteren. Ik denk zelf dat er wel verschil
zat tussen de vastlegging van mijn eerste VPB aangiften en aangiften die ik
later heb behandeld. Dit heb ik ook een keer teruggekregen, maar op het gebied
van vastlegging kon het zeker nog wel beter, ook nadat ik mijzelf had verbeterd.