Årsakene industrien og hadde ikke noe valg. Frankrike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsakene
til krigen

En av de bakenforliggendeårsakene
til verdenskrigen var betydelige etniske forskjeller på Balkanbalkanhalvøya.
Bosnia-Herzegovina var en del av Østerrike-Ungarns dobbeltmonarki i 1908. I
dette området fantes det og finnes det fortsatt store forskjeller mellom folkegrupper,
og de nasjonale og religiøse spenningene var store. Muslimer, katolikker og
ortodokse levde sammen. De store maktene blandet seg inni situasjonen.  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Serberne ville ha
et Stor-Serbia, og ville dominere Balkan. De tok både Kosovo og Makedonia, og
var veldig interessert i Bosnia-Herzegovina, der det bodde mange serbere.

 Østerrike-Ungarn var redd for en allianse
mellom Stor-Serbia og Russland, og ville dominere Kroatia, Slovenia og Bosnia-Herzegovina,
som var katolsk dominert. Russerne, på sin side, støttet Panslavismen og Serbia
på Balkan, som var flertall av ortodokse. Den panslaviske tanken var å samle et
rike som skulle forene det slaviske folk.

Tyskerne hadde også
interesser i området, for å nytte sin egen økonomi.  De planla Bagdadbanen, som skulle gå i gjennom
Balkan, til oljefeltene i Irak.

Mens det osmanske
riket viste interesse og tilhørighet til den muslimske befolkningen i både
Russland (Kaukasus) og på Balkan.

Innblandingen til
stormaktene var spesielt farlig fordi nye allianser, økende militarisme,
imperialisme og økende opprusting gjorde at konfliktene kunne trappes opp fort
og spre seg videre. Tyskland og Østerrike-Ungarn inngikk en avtale i 1879 som
forpliktet dem til å støtte hverandre om et av landene ble angrepet eller gikk
til angrep. I 1882 meldte Italia seg inn i samarbeidet, de tre landene utgjorde
det som ble kalt for trippelalliansen. Frankrike ville på grunnlag av dette danne
en allianse med den store ustabile nasjonen i øst, Russland. Russland ville
ikke danne en slik allianse og bli mer involvert i urolighetene, men de var
avhengig av lån fra Franskmennene for å etablere industrien og hadde ikke noe
valg. Frankrike ville ikke gi lån til russerne med mindre de gikk inn i
alliansen. Russland var avhengig av lånet og sa ja til alliansen. I 1894
opprettet de alliansen. De skulle støtte hverandre og lovet at hvis en av nasjonene
ble angrepet av noen i Trippelalliansen skulle de hjelpe militært, slik sørget trippelententen
for at Tyskland måtte drive krig på to forskjellige fronter hvis krig brøt løs.
Storbritannia var ikke medlem av en allianse men da de hadde lagt kampen med
Frankrike om kolonier på siden, ble de en del av alliansen. De tre store
statene dannet sin egen allianse, trippelententen i 1907. Tanken bak alliansen
var at ingen stormakt skulle bli sterk nok til å true en annen. Alliansene
skapte to store dominerende maktblokker i Europa.

Nasjonalisme og
militarisme ble voksende ideologier i Europa, og spesielt i Tyskland på slutten
av 1800-tallet og de krevde sin «plass i solen», som et resultat av dette opprustet
tyskerne militært med sterke våpen og mange soldater (både hæren, luftforsvaret
og marinen ble styrket kraftig med ny våpenteknologi). Storbritannia følte seg
spesielt truet av Tysklands marine, og svarte med å oppruste sin egen marine. Den
politiske situasjonen i Europa var svært brennbar og det skulle lite til før en
krig bygget på nasjonalisme, militarisme og etnisk tilhørighet brøt løs. Stormaktens
innblanding i den etniske konflikten og den panslaviske tanken førte til den
utløsende årsaken til krigen. Skuddene som falt i Sarajevo 28.juni 1914 skulle
vise seg å være nok til å utløse en krig som ville fa fatale konsekvenser.

 

 

Skuddene i Sarajevo

28.juni 1914 var Frans
Ferdinand tranearvingen av Østerrike-Ungarn og hans kone Sophie, i nåtidens
hovedstad i Bosnia-Herzegovina, Sarajevo. Hensikten bak reisen var at ledelsen
i dobbeltmonarkiet skulle vise støtte til det slaviske folket, og deres krav om
kulturelt selvstyre. Den politiske tanken bak var at hvis folket i Bosnia fikk
det bedre ville de føle en tilhørighet til Østerrike-Ungarn.

 Denne planen strittet i mot nabolandet Serbia
som så for seg et Stor-Serbia med blant annet Bosnia-Herzegovina. En hemmelig serbisk
bevegelse hadde jobbet for dette målet i årevis. Et av medlemmene i den serbisk
nasjonalistiske gruppen skjøt og drepte Ferdinand og konen hans. Det politiske
mordet satte i gang en dominoeffekt og er i senere tid blitt regnet som den utløsende
årsaken til første verdenskrig.

Skytteren ble fort
funnet og det ble raskt avslørt at han var et våpen for Serbias interesser. Dobbeltmonarkiet
sendte formelle brev til Serbias president og forlanget at serbiske myndigheter
skulle avklare om mennene bak attentatet hadde fått noen form for støtte fra
myndighetene.  Serbias president ble
fornærmet og nektet å påta seg skylden.  Av keiser Franz Josef ble dette tolket som at
myndighetene i Serbia hadde gitt skjult bistand. Den tyske Keiseren Franz Josef
lover å stå ved og støtte Østerrike-Ungarn uansett, telegrammet som ble sent
inneholdt ingen betingelser. Dette ble senere kjent som blankofullmakt.

 

Norge under krigen

Norge
var nøytrale under krigen akkurat som andre skandinaviske stater. Men vi var innblandet
i krigen økonomisk og strategisk på grunn av andre interesser hos tyskerne og
britene, derfor blir vi ofte kalt for den nøytrale allierte. Matmangel i Europa
gjorde Norge til en viktig eksport nasjon for spesielt Tyskland.

Norge
var i en vanskelig posisjon mellom de to stormaktene. Tyskerne var redde for at
britene ville okkupere et område i Sør-Norge for å bygge en militærbase. Da
ville de kunne kontrollere skipsfart bedre i nordlige områder, spesielt rundt
Norge. Tyskerne fryktet også at basen kunne bli utnyttet som en start på
invasjon av Tyskland gjennom Danmark. Av den grunn lagde tyskerne i 1917 planer
om å bombe Kristiania fra luften. Alene stod Norge svakt. Regjeringen og
ledelsen i forsvaret i Kristiania var klar over risikoen. Det fantes ikke
luftvern som varslet om faren og det var forventet at britene hjalp Norge hvis
en sånn situasjon skulle oppstå. Dette var bygget på politikken fra 1905 da
Storbritannia var en viktig forutsetning til en fredelig oppløsning av unionen.

Norge
var egentlig avhengig av å drive eksport til begge landene, som begge drev
aktiv krigføring mot hverandre på dette tidspunktet. November 1914 ble
Nordsjøen et krigsområde, definert av britene. Dette skapte usikkerhet for
norsk skipsfart. Tyskland svarte med ubegrenset ubåtkrig. Dette rammet norske
handelsskip hardt. Dette bevirket store tap av både menneskeliv, varer og skip.
Sjøkrigen brydde seg ikke til nøytrale stater, slik blir også USA innblandet.
Ca. 900 skip gikk tapt, og ca.2000 sjøfolk døde.

De
motstridende partene la økonomisk press på Norge. Men Storbritannia hadde
makten til sjøs, og kull fra britene var en essensiel importvare, så derfor
fikk britene mest ut av Norge. Britene inngikk bransjeavtaler i Norge, som
betyr at norske forretningsfolk måtte bruke britiske varer. På denne måten fikk
britene god oversikt over utenriksøkonomien til Norge. Men det var ikke alltid
lett å holde det man lovet fordi begge nasjonene presset Norge. Tyskland kjøpte
mest fisk i 1915 fra Norge, men da påtvang britene gjennom at bare 15 prosent
av eksporten av fisk kunne gå til tyskerne fordi norske skip var drevet av
britisk kull. Fisk var en viktig import vare for tyskerne men ikke like viktig
som nikkel og svovelkis fra Norge som ble brukt til våpen. Britene truet da med
å hindre norsk import av ferdige kobbervarer fra Amerika. Vi gikk halvveis med
på kravet til britene og begrenset salget.

 

Vest og østfronten

Østfronten
var en krigsskueplass i første verdenskrig i Sentral og Øst-Europa. Østfronten
står i kontrast til Vestfronten. 
Vestfronten var i Belgia og nordøstlige Frankrike. Fronten i øst var mye
lengre enn i vest. Krigsskueplassen var avgrenset av Østersjøen i vest og Minsk
i øst, en lengde på 1 200 kilometer, og St. Petersburg i nord og Svartehavet i
sør, en lengde på drøyt 1 600 kilometer. Dette hadde en drastisk effekt på
krigens gang. Mens første verdenskrig på vestfronten ble skyttergravskrig, var
frontlinjene på østfronten flytende og skyttergraver ble aldri skikkelig
etablert. Den lange fronten førte til lav soldattetthet. Terrenget i den
østeuropeiske krigsskueplassen var ganske fast, hvilket gjorde det nærmest
umulig å konstruere kompliserte skyttergravs systemer. På grunn av dette ble
frontlinjene i øst flyttet gjennom hele konflikten. Den største framrykkingen
på østfronten var den tyske fremrykkingen sommeren 1915.

I
motsetning til krigen totalt sett vant trippelalliansen en knusende seier på
østfronten, noe som kom klart frem ved freden i Brest-Litovsk.

Vestfronten
kjennetegn: (tyske styrker mot britiske/franske/amerikanske styrker),
Ententemaktene gikk seirende ut av krigen og på vestfronten, stillingskrig,
liten bevegelse og framgang, åpent landskap, skyttergraver, blodig og flere
millioner mistet livet, høy soldattetthet, moderne våpen på begge sider av skyttergravene,
stillingskrigen var et resultat av den tyske angrepstaktikken schiffelplanen
som ikke fungerte slik som tyskerne så for seg ettersom franskmennene fikk
hjelp fra britene.

Østfronten
kjennetegn: (Russland mot trippelalliansen), trippelalliansen seiret, Ikke
stillingskrig, større område, forskjellige geografiske områder, slag som raskt
endret frontlinjen, tyskerne hadde moderne våpen og var bedre trent,
jernbanenettverk til fordel for tyskerne, soldatenes lojalitet til Russland var
lav og etniske minoriteter følte seg undertrykket, Balkan, Serbia ventet på
hjelp fra britene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsakene til den russiske revolusjon

1905
Russland-Japan krigen

1914
WW1

1917
Februar og oktoberrevolusjonene

Noen sentrale årsaker til at revolusjonen
fant sted: Eneveldig styre hvor tsaren, eliten og kapitaleierne levde godt,
lite politisk makt til folket, folk flest hadde det veldig dårlig, pengene ble
brukt til dårlig krigføring og folket led store tap, 1905 tap mot Japan, Tsaren
ville ikke inngå fredsavtale med trippelalliansen selv om egne soldater og
folket var svært misfornøyde, voksende kommunisme, Lenin kommer i søkelyset med
støtte fra tyskerne, fredsavtale i Brest-Litovsk,

 

Russland
var et land med dårlig økonomi hvor de aller fleste levde i elendige omgivelser
mens eliten og tsaren levde i sus og dus. Landet var økonomisk svakt og
hovedsakelig drevet av jordbruk, de var relativt sein når det gjaldt
industrialiseringen og var et mindre moderne land enn de fleste stormaktene,
dårlig utrustet militært, Til tross for dette inngikk Russland inn i en krig
med Japan som de tapte i 1905, og de tapte soleklart. Mange av ressursene i
landet brude egentlig blitt brukt til å bedre livene til befolkningen, men
tsaren brukt altfor mye på dårlig krigføring.

 Det var et sterkt behov for politiske reformer
som folket ville nytte godt av, men tsaren Nikolai den andre var ikke
samarbeidsvillig.

Under
1905 revolusjonen, demonstrerte massene mot tsaren og eliten. De ble møtt av
våpen og flere ble drept utenfor Vinterpalasset tsarens hær i Petrograd, i dag
St.Petersburg. Maktpolitisk var det en betydelig feilvurdering, i det tsaren ble
tvunget til å etablere dumaen, et parlament styrt ut ifra folket. Dette
folkevalgte parlamentet tapte makten som den hadde i en stund, etter at Nikolai
den andre mente at massene hadde roet seg ned og at dumaen prøvde å vedta lover
som strammet inn makten hans, og misnøyen ble større. Nikolai 2 hadde støtte
fra overklassen som ikke var interessert i at kommunismens kjerneverdier skulle
styre i samfunnet. ettersom de da ville tape all sin rikdom.

Folket
i Russland bemerket seg også demokratiseringen som skjedde i Europa og hentet
inspirasjon her i fra, i Tyskland var det blant annet innført sosiale
støtteordninger som arbeiderne nyttet godt av i tilfelle sykdom eller ulykke.
Her fantes det lojalitet mellom staten og befolkningen.

I
1914 startet verdenskrigen og Russland sin deltakelse var en fiasko, de tapte
mange menn. Som et resultat av dette ble arbeidskraften i Russland svekket, og
det var bare kvinner, uføre og barn som ikke deltok i krigen. Jordbruk i
Russland kreve mye muskelkraft og det oppstod matmangel når de unge menn ble
sent i krigen. De som deltok ved kampfronten var dårlig utrustet, grunnet den seine
framveksten av den industrielle revolusjon fordi tsaren brukte penger på annet.
Det førte til at soldater trakk seg fra kampfronten, og misnøyen internt i
landet utviklet seg til å bli større enn noen sinne. Det var vanskelig å få tak
i brød i byene og voksende motstand mot tsaren ble synligere i byer som St.
Petersburg. Dette førte til streiker også blant soldatene.

 I 1917 i februar skjedde februarrevolusjonen
siden misnøyen var så stor blant så mange at tsaren ikke greide å bekjempe dem.
Det ble dannet en svak regjering, og kommunistene ledet av Lenin kommer til
makten. Bolsjevikene 25.okt 1917 tok de over Vinterpalasset, altså regjeringens
tilholdssted.

 

 

 

Våpenhvilen 11.11 klokken 11 1918

Det
sivile livet var også tøft. Det var lite tilgang på varer og folk hadde veldig
lite mat. Krigen til sjøs stoppet handelen. Alliansene forsøkte å sulte
hverandre. Britene startet store blokader mot havner i Tyskland.
Stillingskrigen på vestfronten gikk ikke mot en slutt. Britenes beste våpen var
det økonomiske presset på Tyskland, ved å hindre import ville det skje en stans
i våpenproduksjonen og folket gjøre opprør. Dette fungerte veldig bra og
tyskerne slet internt i landet og på frontlinjen. November 1918 gikk den tyske
marinen inn i et stort slag mot den britiske marinen med hele flåten. Da gjorde
tyske marinesoldater opprør i Kiel og det spredte seg i Tyskland. Tysklands
keiser gikk av og dro i eksil i Nederland. Tyskland ba om våpenhvile, og krigen
var over.

 

Versailles freden

Fredsforhandlingene
mellom Tyskland og Trippelententen fant sted i Versailles, Frankrike. Frankrike
tapte mot Preussen i 1871 og det tyske riket ble erklært her. Tyskland fikk
skylden for krigen og ble pålagt dette.

Tyskland
måtte ta på seg stor økonomisk erstatning men ikke for stor for det kunne
påvirke vekst av tysk økonomi, som ville få konsekvenser for britisk eksport.
Franskmennene og belgierne ønsket høyere gjeld, men britene fikk det som de
ville.

Avtalen
sa også at Tyskland måtte kutte ned militært og bare kunne ha en hvis størrelse
hæren, marinen og luftforsvaret. De måtte demilitarisere langs den franske
grensen, og gi tilbake områder som Tyskland hadde tatt fra Frankrike i 1871. Den
polske korridoren som ga tilgang til Østersjøen måtte de ta avstand fra.

Wilsons
(USAs president) 14 punkter skulle skape fred og stabilitet i Europa. Folk skulle
få velge selv hvilken stat de tilhørte, slik at statsgrensene ville stemme
overens med etniske grenser og på den måten unngår en ny slik konflikt.  Det kom store endringer i Øst som følge av
krigens ending, og fredsavtalen. Polen og Tsjekkoslovakia ble dannet. Jugoslavia
med Serbia sentralt ble opprettet, her oppstår det flere konflikter senere
grunnet store forskjeller i etnisitet, religion og økonomiske forskjeller.

Målet
med selve forhandlingene var å unngå en ny krig. Wilsons 14ende punkt foreslår
å opprette en organisasjon som skulle berolige den militære situasjonen, fikse
i uenigheter mellom forskjellige land og bedre levevilkår og arbeidskår blant
verdens befolkning.

 

USA

Amerika
førte en isolasjonistisk politikk, og erklærte seg nøytrale under krigen. Men
grunnet Tyskland sin ubåtkrigføring og krigspropaganda førte til at de støttet
trippelententen fra 1917. Tyskerne sank skipet Lusitania i 1915 hvor ca. 1200
sivile omkom, ca. 100 av disse var amerikanere. USA så på Tyskland som en
trussel mot demokratiet og valgte derfor å bli med i alliansen. De nølte en god
stund fordi de så også på Russland som et udemokratisk land, men da tsaren ble
tatt av makten i 1917 ble de med.

 

 

 

 

Winston Churchill

Ved
regjeringsomdannelsen 1908 ble Churchill handelsminister og i 1910
innenriksminister. I 1911 ble han marineminister. Flåtens beredskap stod sin
prøve da første verdenskrig brøt ut, og Churchill nøt stor anseelse for sin
innsats. Senere ble imidlertid tilliten til ham svekket, først og fremst etter
at han hadde fått i stand det mislykte angrepet på Dardanellene. Han gikk av i
1915.

 

Jyllandslaget

Jyllandsslaget,
den første verdens krigs største sjøslag, fant sted 31. mai/1. juni 1916 ca. 60
nautiske mil vest av Jylland, mellom tyske sjøstridskrefter under admiral
Reinhard Scheer og britiske under admiral John Rushworth Jellicoe. I alt deltok
ca. 250 skip. Selve hoved slaget begynte ved 18-tiden 31. mai og varte inntil
den tyske flåten en stund etter midnatt under dekke av mørke og tåke avbrøt og
styrte mot hjemmehavn. Av de britiske skipene ble 14 senket, mens 11 tyske skip
gikk tapt. Til sammen 9000 mann omkom.

 

” uinnskrenket ubåtkrig”

 

Er en
ubåtkrigføring som ble brukt av tyskerne under første verdenskrig, som betydde
at alle båter/skip som befant seg i nærheten av fare-vann rundt de britiske
øyer eller franske havner ble torpedoet uten varsel.

 

Den polske korridor

Den
polske korridor ble brukt om et smalt polsk geografisk område som strakk seg
opp til Østersjøen. Polen ettersom det ble tilkjent det da landet gjenvant sin
selvstendighet etter første verdenskrig som et resultat av Versaillestraktaten.

 

Jugoslavia betyr landet til det sørlige slaviske folk. Og
bygger på Serbia og Russland sine tanker om å samle det slaviske folk under et
rike.

 

Folkeforbundet

var en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt 25. januar 1919 av
del I av Versailles-traktaten. Den ble grunnlagt med den hensikt å fremme
nedrustning, ordne opp i uenigheter mellom ulike land og forbedre arbeids- og
levevilkår blant verdens befolkning.

 

Trekongemøtet

Trekongemøtet var et møte i Malmö 18.–19. desember 1914 mellom de tre
skandinaviske kongene Gustav 5, Haakon 7 og Christian 10. Det ble innledningen
til en felles nordisk nøytralitets- og varebyttepolitikk under første
verdenskrig og ble fulgt av et nytt trekongemøte i Oslo i november 1917.

 

Jobbetiden

 

under
første verdenskrig 1914–1918. Det var en situasjon der man plutselig fikk en
langt lavere produksjon enn etterspørsel etter de enkelte produkter, og
forventningene var at situasjonen ikke ville bli løst på kort sikt. Situasjonen
oppstod som følge av økt eksport til etterspørsel i krigførende land og høyere
fraktkostnader.

 

 

Dyrtid

Dyrtid, en økonomisk tilstand som oppstår når etterspørselen etter en
varemengde er større enn tilbudet, og derfor driver prisen i været. Dette kan gjelde
en enkelt vare eller alle varer.

 

Woodrow Wilson, David
Lloyd George og Georges Clemenceau

 

David Lloyd George: Storbritannias statsminister. Han
sa at han ville “få Tyskland til å betale” – fordi han visste at det
var det britiske folk ønsket å høre. Han ville ha rettferdighet, men han ville
ikke ha hevn. Han sa at freden ikke må være hard – det ville bare føre til en
annen krig om noen år. Han prøvde å få et “halvveispunkt” – et
kompromiss mellom Wilson og Clemenceau. Han ønsket også å utvide det britiske
imperiet, opprettholde britisk kontroll over havene, og øke Storbritannias
handel.

 

Woodrow Wilson: Han var president i Amerika. Han ønsket å gjøre
verden trygg. Han ønsket å avslutte krigen ved å gjøre en rettferdig fred. I 1918 publiserte Wilson ‘Fourteen
Points’ og sa hva han ville. Han sa at han ønsket nedrustning, og et
nasjonalforbund (hvor landene kunne snakke ut sine problemer uten krig). Han lovte også selvbestemmelse for
folket i Øst-Europa.

 

Georges Clemenceau: Han var statsminister i
Frankrike. Han ville ha hevn, og å straffe tyskerne for det de hadde gjort. Han
ønsket å få Tyskland til å betale for skaden som ble gjort under krigen. Han
ønsket også å svekke Tyskland, så Frankrike ville aldri bli invadert igjen.