Antallet Specielt i krigsperioden blev koncentrationslejrenes indsatte benyttet

Antallet af koncentrationslejre,
samt deres funktion, ændrede sig over tid. Der kom nye lejre til, mens andre
blev lukket, der skete udvidelser, men også lejrenes primære funktion ændrede
sig. Specielt i krigsperioden blev koncentrationslejrenes indsatte benyttet til
tvangsarbejde, og antallet af koncentrationslejrfanger steg fra 26.000 fanger i
sommeren 1933 til cirka 700.000 i begyndelsen af 1945. Det stigende antal
skyldtes oprettelse af flere koncentrationslejre, som medførte flere arresterede
og flere tvangsarbejdere fra de tyskbesatte lande. (Bjerre, 2010, s. 54)

Man var, i 1941, ikke enig i de
metoder man brugte til at afskaffe jøderne. Nedskydninger af jøder gav ofte
soldaterne psykiske lidelser og det vakte for stor opsigt. SS-lederen Heinrich
Himmler gav hermed ordre til at finde en mere effektiv og velegnet metode at afskaffe
jøderne på. I første omgang var løsningen gasbiler. Jøderne blev tvunget ind i
ombyggede lastbiler med lufttætte døre hvor udstødningsgassen blev ledt ind i
ladet på bilen, og hermed blev jøderne dræbt på vej mod massegravene. (Frederiksen, 2001, s. 109)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You Only $13.90/page!


order now

I 1942, da det industrielle massemord
blev endeligt, var gasbilerne ikke tilstrækkelige og hermed kom
udryddelseslejrene, hvor tusindvis af jøder kunne gasses på én gang derefter
brændes. De fleste koncentrationslejre i Tyskland var imidlertid arbejdslejre,
hvor fangerne døde af fysisk hårdt arbejde, sygdomme, sult eller mishandling. (Frederiksen, 2001, s. 109-110)

Det gigantiske lejrkompleks, der
går under navnet Auschwitz, omfattede både arbejdslejren Auschwitz, samt
udryddelseslejren Birkenau. I 1941 blev Auschwitz-Birkenau udset til t være
centeret for masseudryddelsen af jøderne. Dels på grund af beliggenheden og
dels på grund af dets gode udviklingsmuligheder på stedet. Det var her man
forsøgte at anvende cyankalie-præparatetet Zyklon B, der kvalte ofrene i løbet
af få minutter. De største gaskamre kunne rumme op til 3.000 mennesker, og da
kapaciteten i 1944 var på sit højeste blev der i Auschwitz-Birkenau myrdet godt
og vel 20.000 mennesker i døgnet. (Frederiksen, 2001, s. 110)

Som krigens afslutning nærmede sig,
forsøgte nazisterne at fjerne alle spor og jævne koncentrationslejrene med
jorden. I november 1944 beordrede SS-lederen Himmler, at alle
masseudryddelsesanlæg skulle ødelægges. Utallige tyskere hjalp til med masseudryddelsen
af de cirka 5 millioner europæiske jøder og ikke én stillede spørgsmål, men
udførte bare ordren uden kritik. En stor del af den tyske befolkning vidste
udryddelsen fandt sted, men vendte det blinde øje til. (Frederiksen, 2001, s. 111)