Antallet Specielt i krigsperioden blev koncentrationslejrenes indsatte benyttet

Antallet af koncentrationslejre,samt deres funktion, ændrede sig over tid.

Der kom nye lejre til, mens andreblev lukket, der skete udvidelser, men også lejrenes primære funktion ændredesig. Specielt i krigsperioden blev koncentrationslejrenes indsatte benyttet tiltvangsarbejde, og antallet af koncentrationslejrfanger steg fra 26.000 fanger isommeren 1933 til cirka 700.000 i begyndelsen af 1945. Det stigende antalskyldtes oprettelse af flere koncentrationslejre, som medførte flere arresteredeog flere tvangsarbejdere fra de tyskbesatte lande.

(Bjerre, 2010, s. 54)Man var, i 1941, ikke enig i demetoder man brugte til at afskaffe jøderne. Nedskydninger af jøder gav oftesoldaterne psykiske lidelser og det vakte for stor opsigt.

SS-lederen HeinrichHimmler gav hermed ordre til at finde en mere effektiv og velegnet metode at afskaffejøderne på. I første omgang var løsningen gasbiler. Jøderne blev tvunget ind iombyggede lastbiler med lufttætte døre hvor udstødningsgassen blev ledt ind iladet på bilen, og hermed blev jøderne dræbt på vej mod massegravene.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

(Frederiksen, 2001, s. 109)I 1942, da det industrielle massemordblev endeligt, var gasbilerne ikke tilstrækkelige og hermed komudryddelseslejrene, hvor tusindvis af jøder kunne gasses på én gang derefterbrændes. De fleste koncentrationslejre i Tyskland var imidlertid arbejdslejre,hvor fangerne døde af fysisk hårdt arbejde, sygdomme, sult eller mishandling. (Frederiksen, 2001, s.

109-110)Det gigantiske lejrkompleks, dergår under navnet Auschwitz, omfattede både arbejdslejren Auschwitz, samtudryddelseslejren Birkenau. I 1941 blev Auschwitz-Birkenau udset til t værecenteret for masseudryddelsen af jøderne. Dels på grund af beliggenheden ogdels på grund af dets gode udviklingsmuligheder på stedet.

Det var her manforsøgte at anvende cyankalie-præparatetet Zyklon B, der kvalte ofrene i løbetaf få minutter. De største gaskamre kunne rumme op til 3.000 mennesker, og dakapaciteten i 1944 var på sit højeste blev der i Auschwitz-Birkenau myrdet godtog vel 20.000 mennesker i døgnet. (Frederiksen, 2001, s. 110)Som krigens afslutning nærmede sig,forsøgte nazisterne at fjerne alle spor og jævne koncentrationslejrene medjorden.

I november 1944 beordrede SS-lederen Himmler, at allemasseudryddelsesanlæg skulle ødelægges. Utallige tyskere hjalp til med masseudryddelsenaf de cirka 5 millioner europæiske jøder og ikke én stillede spørgsmål, menudførte bare ordren uden kritik. En stor del af den tyske befolkning vidsteudryddelsen fandt sted, men vendte det blinde øje til.

(Frederiksen, 2001, s. 111)