Al dit onderzoek ben ik er achter gekomen

Al met al zijn er voor de DGA dus vele manieren om zijn pensioen uit te
faseren binnen de huidige wet. Hieronder is nog een klein schema opgenomen met
mogelijkheden voor de DGA. 1
Zelfs als er weinig financiële middelen zijn kan de DGA toch van zijn pensioen
eigen beheer afkomen. Wat in veel gevallen zal meespelen is dat de DGA onzeker
is over zijn keuze en het daarom uitstelt. Hier kan de Belastingdienst zelf
niet veel aan doen dan alleen de adviseurs en DGA’s goed informeren over de
mogelijkheden. En daarmee kom ik weer terug bij mijn tweede paragraaf van dit
hoofdstuk, betere voorlichting. Tijdens dit onderzoek ben ik er achter gekomen
dat er al (te) veel informatie op internet staat. De informatie op deze
websites klopt niet altijd, omdat er zoveel informatie op het internet staat is
het makkelijk om het overzicht kwijt te raken. Dit kan ook gelden voor
adviseurs. Als zij bijvoorbeeld ZZP’er zijn, is het mogelijk dat ze te weinig
kennis hebben van het pensioen eigen beheer, waardoor zij te weinig kennis
hebben om goede adviezen te geven of mogelijkheden zoals conversie over het
hoofd zien. Daarom zou het misschien goed zijn om een site te hebben die voor
iedereen te raadplegen is en eenvoudiger is dan de belastingdienstpensioensite.

 

1.    Belgische DGA’s extra
tijd geven om tegen 34,5% af te kopen

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Zoals
is te lezen hebben deze DGA’s te laat duidelijkheid gekregen over de
afhandeling van hun pensioen eigen beheer. Omdat er pas op 21 december 2017
duidelijkheid is verleend, hadden ze nauwelijks kans om nog tegen 34,5% af te
kopen. Je zou deze DGA’s extra tijd kunnen geven door een begunstigend beleid
te laten instellen door de staatssecretaris. Dit probleem is in ieder geval
niet iets wat gebagatelliseerd moet worden, aangezien er door de SRA melding van
is gemaakt door het schrijven van een brief aan het
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, het Ministerie van Financiën en Tweede
Kamerleden. Tevens is het aan het licht gebracht in een document dat is
geschreven door de heren van den Dool