2.1.1. promoveaz? produsele sau serviciile firmelor. · Consumer

2.1.1. Tipuri deafaceri onlineStrânslegate de comer?ul electronic sunt afacerile online. Acestea pot ficaracterizate drept p?r?i ale unei afaceri tradi?ionale extinse în  mediul online sau afaceri independente care î?idesf??oar? activitatea exclusiv pe internet.Afacerileonline au un num?r nelimitat de posibilit??i atunci când vine vorba de obiectulmuncii. De la cump?rarea ?i vânzarea de bunuri, colaborarea cu parteneri deafaceri la facilit??i pentru mul?umirea clien?ilor, toate reprezint? caracteristiciale unei afaceri în  mediul online.

Pia?aonline este o alt? component a comer?ului electronic, aceasta reprezentândlocul în care are loc schimbul de produse sau servicii între comercian?i ?iclien?i.Afacerileonline se disting în câteva categorii, dup? cum urmeaz?:·        Business to Business,abreviat? ?i B2B – un model de comer? online în care ambele p?r?i suntreprezentate de societ??i comerciale. Acestea ofer? posibilitatea c?ut?rii de noifurnizori ?i posibilitatea de a solicita bunuri ?i servicii.·        Business to Consumer,abreviat? ?i B2C – un model classic de comer? online în care societ??ilecomerciale î?i prezint? oferta persoanelor fizice prin intermediul magazinelorvirtuale. Exemplu: https://www.

amazon.com/·        Consumer to Business,abreviat? ?i C2B – o categorie de afacere online în care persoanele fizice î?ipromoveaz? produsele sau serviciile firmelor.·        Consumer to Consumer,abreviat? ?i C2C – un model în care se produc în mod direct tranzac?ii saulicita?ii între persoane fizice. Exemplu: https://www.

okazii.ro·        M-commerce sau comer?ulmobil – model în care tranzac?iile au loc prin intermediul unui telefon mobil.·        E-banking – model încare au loc tranzac?ii bancare, pl??i electronice sau consulta?ii bancare.·        E-learning – model deinstruire virtual?. Exemplu: http://paginamea.rau.ro·        E-directories – cataloagede informa?ii·        E-mailing – po?t? electronica.·        Government toBusiness, abreviat? ?i G2B – model în care o institu?ie de tip guvernamental cump?r?sau vinde bunuri ?i servicii de la persoane juridice.·        Government to Consumer,abreviat? ?i G2C – model care acoper? totalitatea rela?iilor de tip economic dintreguvern ?i cet??eni.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team