2.1.1. promoveaz? produsele sau serviciile firmelor. · Consumer

2.1.1. Tipuri de
afaceri online

Strâns
legate de comer?ul electronic sunt afacerile online. Acestea pot fi
caracterizate drept p?r?i ale unei afaceri tradi?ionale extinse în  mediul online sau afaceri independente care î?i
desf??oar? activitatea exclusiv pe internet.

Afacerile
online au un num?r nelimitat de posibilit??i atunci când vine vorba de obiectul
muncii. De la cump?rarea ?i vânzarea de bunuri, colaborarea cu parteneri de
afaceri la facilit??i pentru mul?umirea clien?ilor, toate reprezint? caracteristici
ale unei afaceri în  mediul online.

Pia?a
online este o alt? component a comer?ului electronic, aceasta reprezentând
locul în care are loc schimbul de produse sau servicii între comercian?i ?i
clien?i.

Afacerile
online se disting în câteva categorii, dup? cum urmeaz?:

·        
Business to Business,
abreviat? ?i B2B – un model de comer? online în care ambele p?r?i sunt
reprezentate de societ??i comerciale. Acestea ofer? posibilitatea c?ut?rii de noi
furnizori ?i posibilitatea de a solicita bunuri ?i servicii.

·        
Business to Consumer,
abreviat? ?i B2C – un model classic de comer? online în care societ??ile
comerciale î?i prezint? oferta persoanelor fizice prin intermediul magazinelor
virtuale. Exemplu: https://www.amazon.com/

·        
Consumer to Business,
abreviat? ?i C2B – o categorie de afacere online în care persoanele fizice î?i
promoveaz? produsele sau serviciile firmelor.

·        
Consumer to Consumer,
abreviat? ?i C2C – un model în care se produc în mod direct tranzac?ii sau
licita?ii între persoane fizice. Exemplu: https://www.okazii.ro

·        
M-commerce sau comer?ul
mobil – model în care tranzac?iile au loc prin intermediul unui telefon mobil.

·        
E-banking – model în
care au loc tranzac?ii bancare, pl??i electronice sau consulta?ii bancare.

·        
E-learning – model de
instruire virtual?. Exemplu: http://paginamea.rau.ro

·        
E-directories – cataloage
de informa?ii

·        
E-mailing – po?t? electronica.

·        
Government to
Business, abreviat? ?i G2B – model în care o institu?ie de tip guvernamental cump?r?
sau vinde bunuri ?i servicii de la persoane juridice.

·        
Government to Consumer,
abreviat? ?i G2C – model care acoper? totalitatea rela?iilor de tip economic dintre
guvern ?i cet??eni.